Patrique Dankers on LinkedIn: #innovatie #startup #scaleup #financiering #bankingforbrainport (2024)

Patrique Dankers

Ondernemer

 • Report this post

Ben jij een innovatieve ondernemer? Zit je in de startup of scale-up fase? Soms is er een financieel zetje nodig voor bijvoorbeeld de doorontwikkeling van je prototype of opschaling naar de markt toe. Het is de moeite waard om naar het Rabobank Innovatiefonds te kijken. Pitch je plan voor een jury van ervaren bankiers en ondernemers en hoor binnen een dag of je de lening te pakken hebt! Het is niet moeilijk, maar een kwestie van doen!https://lnkd.in/eEdCcyjy #innovatie #startup #scaleup #financiering #bankingforbrainport

 • Patrique Dankers on LinkedIn: #innovatie #startup #scaleup #financiering #bankingforbrainport (2)

44

7 Comments

Like Comment

Hanneke Parlevliet

Wij zorgen voor een omgeving die "Safe"is

1y

 • Report this comment

Patrique Dankers geld het alleen voor start-ups 😉

Like Reply

1Reaction

Cees van der Klugt

1y

 • Report this comment

Boris de Veer

Like Reply

1Reaction 2Reactions

Sacha van Leeuwen

Jouw verhaal in LEGO® onderdelen | LEG Op maatje - Opzichter en Relatie Maestra | Jan's Steen winkel en webshop | Voorzitter Stichting Build Someone's Future

1y

 • Report this comment

Jan Pennewaard

Like Reply

1Reaction 2Reactions

Inderdaad gewoon doen!

Like Reply

1Reaction 2Reactions

Ron Koolen

CEO @ Prokol Coating Group

1y

 • Report this comment

Leuke hobby!

Like Reply

1Reaction 2Reactions

See more comments

To view or add a comment, sign in

More Relevant Posts

 • Patrique Dankers

  Ondernemer

  • Report this post

  Oefening Operation Falcon Leap Market Garden 2023 met Linda Lauret en Jorrit de Gruijter en 13 deelnemende landen. Belangrijke oefeningen om ons land goed te kunnen beschermen. overigens ben ik zelf slechts een toeschouwer :-)

  • Patrique Dankers on LinkedIn: #innovatie #startup #scaleup #financiering #bankingforbrainport (11)

  49

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Patrique Dankers

  Ondernemer

  • Report this post

  Zondag 18 juni om 0.28am is de stroom in een deel van Helmond uitgevallen. Gelukkig doet het noodstroomaggregaat wat onze collega's bij e-Quest al zo vaak geoefend hebben. hij houdt ons datacenter en ons glasvezelnetwerk online!

  • Patrique Dankers on LinkedIn: #innovatie #startup #scaleup #financiering #bankingforbrainport (15)

  221

  6 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

  • Report this post

  Ben je toe aan een nieuwe uitdaging, een nieuwe werkgever, een andere omgeving of een nieuw team? Bij e-Quest hebben we 10 vacatures voor IT-ers en doen we het werk samen! In het filmpje zie je het enthousiasme van ons team terug. Stuur een mailtje en kom op de koffie om te kijken of jij daar ook enthousiast van wordt! https://lnkd.in/e2HMpEsa

  Werken bij e-Quest

  https://www.youtube.com/

  68

  2 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Patrique Dankers

  Ondernemer

  • Report this post

  Ben je een startup- of scale up-ondernemer. Bij het Rabo Innovatiefonds weet je binnen een half (na het houden van je pitch) of je gebruik kunt maken van de lening. Je plan moet aan wat voorwaarden voldoen, maar klanten of omzet heb je nog niet nodig...In het filmpje zie je waar je Thijs en Michel kunt vinden. Zij kunnen veel vragen beantwoorden. De commissie die beoordeelt bestaat uit bankiers en ondernemers!

  50

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Patrique Dankers

  Ondernemer

  • Report this post

  Prachtig concert, 70 jaar mannenkoor Lambardi in het Speelhuis Helmond.

  • Patrique Dankers on LinkedIn: #innovatie #startup #scaleup #financiering #bankingforbrainport (25)

  18

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Patrique Dankers

  Ondernemer

  • Report this post

  Een mooie stap voor e-Quest met nu een volwaardig twin datacenter op voldoende afstand van elkaar en weer voorzien van de nieuwste technologie!

  178

  18 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Patrique Dankers

  Ondernemer

  • Report this post
  Actie Rabobank energielabels Patrique Dankers on LinkedIn

  36

  1 Comment

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Patrique Dankers

  Ondernemer

  • Report this post

  #Tesla #draagarmen #service

  Tesla beste auto / slechtste Service? Patrique Dankers on LinkedIn

  26

  19 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Patrique Dankers

  Ondernemer

  • Report this post

  het wordt een prachtig nieuw datacenter in de gemeente Meierijstad en dat laten we binnenkort graag aan je zien!

  43

  1 Comment

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

Patrique Dankers on LinkedIn: #innovatie #startup #scaleup #financiering #bankingforbrainport (42)

Patrique Dankers on LinkedIn: #innovatie #startup #scaleup #financiering #bankingforbrainport (43)

3,236 followers

 • 78 Posts
 • 5 Articles

View Profile

Follow

More from this author

 • Actie Rabobank energielabels Patrique Dankers 2y
 • Tesla beste auto / slechtste Service? Patrique Dankers 2y
 • financieel/admin (24 - 32 uur) Patrique Dankers 5y

Explore topics

 • Sales
 • Marketing
 • Business Administration
 • HR Management
 • Content Management
 • Engineering
 • Soft Skills
 • See All
Patrique Dankers on LinkedIn: #innovatie #startup #scaleup #financiering #bankingforbrainport (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 5832

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.